page-b
  • 3PHASE 4WIRE ENERGY METER

    МЕСЕЧКИ ЕНЕРГЕТСКИ МАТЕРИРА 3Е НА 3ВЕСНИЦИ

    Ова усвојува неметална обвивка што ја задржува пламенот, која е со лесна големина и лесна за инсталирање; ги собира индикациите за енергија во реално време на секој мерач на енергија, дневна индикација за замрзната енергија од нулта точка и мерка за читање на дневна индикација за замрзната енергија од нулта точка; оддалечена и локална поставка и програма за читање на мерач на мерач.