page-b
  • DTU

    ДТУ

    SW-GPRS232-734 е терминал за пренос на моќност RS485 GPRS DTU, кој ја реализира двонасочната транспарентна функција за пренос од RS485 до GPRS; поддржува пристап до мрежата на GSM / GPRS; Заштита на изолација на колото RS485, силна анти-мешање способност; поддржува 4-канален штекер истовремено на Интернет; поддржува TCP, UDP; поддршка на транспарентен пренос на SMS, транспарентен мрежен пренос, HTTPD, UDC и други режими; поддршка за основните упатства поставени и проширен сет на инструкции; поддржува опции за напојување со широк напон, напон и напојување со широк опсег 5-36V.