page-b
  • Electric energy efficiency monitoring terminal (4 channels)

    Терминал за набудување на електрична енергија (4 канали)

    Терминалот за мониторинг на електрична енергија (4 канали) е нов производ за мерење на енергијата, развиен и произведен од нашата компанија. Овој производ користи големи интегрални кола и процеси на производство на SMT, со функции како што се мерење на електрична енергија, обработка на податоци, мониторинг во реално време и интеракција со информации.