page-b
  • Power strip

    Лента за напојување

    Тоа е штекер со автоматска идентификација на употребата на енергија на опремата и активно вклучување. Може да се користи во контролата на врската помеѓу домашната телевизија, поставената кутија и стерео, како и контролата на врската на компјутерите и печатачите во претпријатија и институции. За да се постигне ефектот на заштеда на енергија и намалување на емисиите.